Workhub Plaza Kat:3 Ümraniye / İstanbul
+90 262 644 04 11

Tasarım Sürecinde Dijital Prototiplemenin Önemi

Tasarım Sürecinde Dijital Prototiplemenin Önemi
Tasarım

Tasarım Sürecinde Dijital Prototiplemenin Önemi

Her geçen gün her şeyin dijitalleştiği bir dünyada elbette tasarım ve AR-GE süreçlerinde geleneksel yöntemlerde kalamayacağımız aşikâr. Günden güne yeni yazılımlar ve simülasyonlar geliştiriliyor. Bunlar ürün geliştirme sürecinde tasarımdan analize kadar birçok konuda işimizi kolaylaştırıyor. Yazımızda dijital prototipleme sürecinden detaylıca bahsedelim.

İlk olarak dijital prototipleme nedir ondan bahsedelim. Bir ürünün veya tasarımın sanal ortamda oluşturulan interaktif bir modelinin kullanılmasıyla gerçekleştirilen bir süreçtir. Bu süreç, geleneksel prototipleme yöntemlerinden farklı olarak, fiziksel bir model oluşturmadan önce tasarımın dijital bir temsilini oluşturmayı içerir. Tasarımcılar, mühendisler ve diğer paydaşlar, dijital prototipler aracılığıyla ürünün görünümünü, fonksiyonunu ve performansını inceleyebilir, test edebilir ve optimize edebilirler.

Tasarım sürecinde dijital prototipleme yaparken, doğru araç ve program seçimi, projenin başarısı için kritik bir öneme sahiptir. Dijital prototipleme sürecini destekleyen birçok araç ve program bulunmaktadır ve tercih edilen seçenekler genellikle tasarım ihtiyaçlarına, endüstriye ve kullanıcının deneyimine bağlı olarak değişebilir.

Dijital prototipleme, tasarım sürecinin farklı aşamalarında kullanılabilir. 3D modelleme, simülasyonlar, animasyonlar ve interaktif prototipler gibi araçlar sayesinde ürünün tasarımı daha önce hiç olmadığı kadar detaylı ve gerçekçi bir şekilde incelenebilir. Örneğin 3D modellemede ve bu modelin çalışmasını incelemede CATIA, Fusion360 gibi programlar bize öncülük tanıyabilir. Akış analizi, kopma dayanımı gibi daha teknik incelemelerde CAE analiz programlarından yararlanabilmekteyiz. Günümüzde artan sanal gerçeklik ile bir tasarımı yaparken ve bunu incelerken VR gözlüklerinden ve ekipmanlarından yararlanabilmekteyiz.

Bu bahsetmiş olduğumuz sistemler prototiplemede geleneksel yöntemlere göre bize birçok konuda da avantajlar sağlamakta. İlk sırada maliyet tasarrufunu sayabiliriz. Maliyet konusunda bir araba motorunu ele alalım. Geleneksel ve eski kalmış teknikler ile bir tasarım yapıldıktan sonra motor bloğunu farklı malzemeler ile döküm yapmak hem zaman hem de hammadde sarfiyatı olarak büyük bir maliyet oluşturacaktır. Dijitalleşen bu çağda örneğin Solidworks üzerinden tasarımı yaptıktan sonra akış analizi yazlımları üzerinden gerekli ısı, dayanıklılık ve aşınma gibi durumları simüle edebilir ve daha üretime girmeden hatalar çözümlenebilir. Bu bize gerek zamandan gerekse hammadde sarfiyatından büyük oranda kurtaracaktır.

Dijital prototiplemenin en büyük avantajlarından bir diğeri, hızlı revizyon imkanıdır. Tasarımcılar, dijital ortamda yapılan prototipleri hızlı bir şekilde düzeltebilir, değiştirebilir ve optimize edebilirler. Bu, tasarım sürecindeki hataların erken aşamalarda tespit edilmesini sağlar ve böylece ürünün nihai versiyonu üzerinde daha fazla kontrole sahip olunmasına imkân tanır. Dijital prototiplemenin bu esnekliği, tasarımcıların müşteri geri bildirimlerini hızlı bir şekilde entegre etmelerine ve taleplere uygun olarak tasarımlarını yenilemelerine olanak tanır.

Dijital prototiplemenin bir diğer güçlü yanı, gerçekçi simülasyon imkanlarıdır. Tasarlanan ürünün fiziksel davranışları, çeşitli senaryolarda dijital ortamda test edilebilir. Bu sayede ürünün gerçek dünya koşullarında nasıl performans göstereceği önceden tahmin edilebilir ve tasarımın bu gözlemlere göre optimize edilmesi mümkün hale gelir. Bu, ürünün güvenilirlik, dayanıklılık ve uyumluluk gibi kritik özelliklerini değerlendirmek için laboratuvar testlerine olan ihtiyacı azaltır.

Gelişen teknolojilerin sunduğu bir başka avantaj ise iş birliği ve paylaşım kolaylığıdır. Ekipteki herkes, dijital prototiplere kolayca erişebilir, üzerinde çalışabilir ve geri bildirimde bulunabilir. Bu, ekipler arasında iletişimi güçlendirir ve tasarım sürecinin daha düzenli ve verimli olmasını sağlar. Ekip üyeleri, farklı konumlarda olsalar bile dijital ortamda iş birliği yapabilirler, bu da global ekipler için büyük bir avantajdır. Örnek olarak birçok otomotiv üreticisi firma tasarım ve AR-GE süreçlerinde sanal gerçeklik ile ekip olarak çalışmakta.

Dijital prototiplemenin gerçek hayattaki uygulamaları, birçok endüstri ve sektörde ürün geliştirme süreçlerini optimize etmek, maliyetleri düşürmek ve daha inovatif çözümler sunmak için geniş bir yelpazeye yayılmıştır. Öncelikle hangi sektör olursa olsun teknik tasarım ve 3D modelleme istenilen özelliklere göre bilgisayarda tasarlanmaktadır. Standartları oturmuş havacılık, otomotiv, savunma gibi sektörlerde ise parametreleri girdiğiniz zaman hızlıca şablonlar üzerinden veya günümüz teknolojisinde artık yapay zekâ ile tasarım sunan yazılımlar da mevcut.

Teknik tasarımın yanı sıra tıp sektöründe bir implant veya protez tasarlanacağı zaman eskisi gibi alçı veya aljinat gibi malzemeler ile kalıp alınıp sonrasında döküm yapılmak yerine dijital ortamda tarama sistemleri, ultrasonik veya x-ray gibi sistemler ile sanal ortamdan hastaya uygun tasarımlar ve ürünler hazırlamak mümkün. Ayrıca bu tasarlanan ürünlerin vücuttaki doku ile uyum sağlayıp sağlayamayacağına dair öngörüde bulunmak için de çeşitli yazılımlar ile analiz yapmak günümüzde mümkün.

Enerji, meteoroloji gibi daha çok hesaba ve analizlere dayalı sektörlerde her geçen gün gelişen teknoloji ile dijital ortamda analizler ve hesaplamalar ile daha verimli sistemler geliştirilmeye, daha istikrarlı sonuçlar elde edilmeye devam ediyor.

Dijital prototipleme, mekanik tasarım sürecinde önemli bir kilometre taşıdır. Maliyet tasarrufu, hızlı revizyon imkânı, gerçekçi simülasyonlar ve iş birliği kolaylığı gibi avantajlarıyla, tasarımcılara ve mühendislere daha etkili ve verimli bir çalışma ortamı sunar. Bu yöntem, ürün geliştirme sürecinde rekabet avantajı elde etmek isteyen firmalar için vazgeçilmez bir araç haline gelmiştir. Dijital prototipleme, geleceğin tasarım dünyasında daha da önem kazanacak ve sürekli olarak geliştirilecektir. Bu nedenle, mekanik tasarım uzmanları ve şirketler, dijital prototipleme teknolojilerini yakından takip etmeli ve bu yöntemleri başarıyla entegre etmelidir. Bu, sadece şu anki projelerin başarısını değil, aynı zamanda gelecekteki tasarım trendlerine ayak uydurabilmek için kritik bir stratejidir.

Tersine Mühendislik
Tersine Mühendislik

Tersine mühendislik (TM) hizmeti ile ürünlerinizi ya da parçalarınızı dijitalleştirerek, üretim ve ürün geliştirme süreçlerinizi modernize edebilir, fiziksel envanter ihtiyacını ortadan kaldırabilirsiniz. 3D tarama yoluyla TM, montajın ve parçanızın mevcut tüm bileşenlerinin son derece hassas bir 3D dijital modelini kolayca ve hızlı bir şekilde elde etmeyi mümkün kılar.

3D Tarama
3D Tarama

3D Lazer Tarama İşlemi lazer taraması yapılacak bir nesne sayısallaştırıcının yatağına yerleştirilir. Özel yazılım, lazer probunu nesnenin yüzeyinin üzerinde çalıştırır. Lazer probu, yüzeye bir lazer ışığı çizgisi yansıtırken, 2 sensör kamerası, nesne boyunca gezinirken lazer çizgisinin değişen mesafesini ve şeklini üç boyutlu (XYZ) sürekli olarak kaydeder.

Related Posts