Workhub Plaza Kat:3 Ümraniye / İstanbul
+90 262 644 04 11

Ürün Geliştirme

Product Development

Ürün geliştirme, tipik olarak, bir ürünü konsept veya fikirden piyasaya sürme ve ötesine kadar getirmeyle ilgili tüm aşamaları ifade eder. Başka bir deyişle, ürün geliştirme, bir ürünün tüm yolculuğunu içerir. Ürün geliştirme yolculuğunuza bizimle çıkmak isterseniz, teklif isteyebilirsiniz.

Teklif Alın

Ürün Geliştirme
Nedir?

Ürün geliştirme, müşteriler için yeni bir ürün sunma veya mevcut bir ürünü iyileştirme sürecinin tamamıdır. Müşteriler bir şirket içinde harici veya dahili olabilir. Ve yazılımdan donanıma, tüketim malları ve hizmetlerine kadar birçok farklı ürün türünü destekleyebilir.

Toplantı Talebi İletişim

Ürün Geliştirme – Product Development

Zebra Proje

Yeni Ürün Geliştirme Süreci

Bu sürecin birçok adımı vardır ve bu her şirket için aynı yol değildir, ancak bunlar ürünlerin tipik olarak ilerlediği en yaygın aşamalardır:

Pazar ihtiyacının belirlenmesi

Ürünler sorunları çözer. Bu nedenle, çözülmesi gereken bir sorunu (veya daha iyi bir çözüm yolunu) belirlemek, bu yolculuğun başlaması gereken yerdir. Potansiyel müşterilerle yapılan görüşmeler, anketler ve diğer kullanıcı araştırma faaliyetleri bu adımı bilgilendirebilir.

Fırsatı ölçmek

Her sorun, ürüne dayalı bir çözümü garanti edecek kadar sorunlu değildir. Bununla birlikte, neden olduğu acı ve etkilediği kişi veya kuruluşların sayısı, bunun çözülmeye değer bir sorun olup olmadığını ve insanların bir çözüm için (parayla mı yoksa verileriyle mi) ödeme yapmaya istekli olup olmadığını belirleyebilir.

Ürünü kavramsallaştırma

Bazı çözümler açık olabilirken, diğerleri daha az sezgisel olabilir. Ekibin çaba gösterdiği ve yaratıcılığını bir ürünün ihtiyaçlarına nasıl hizmet edebileceğini tasarlamak için uyguladığı yer burasıdır.

Çözümün doğrulanması

Prototipleme ve tasarım için çok fazla zaman harcanmadan önce, önerilen çözümün uygulanabilir olup olmadığı test edilmelidir. Tabii ki, bu hala kavramsal düzeyde olabilir. Yine de, belirli bir ürün fikrinin daha fazla takip edilmeye değer olup olmadığını veya reddedilip reddedilmeyeceğini veya hedef kullanıcı tarafından yalnızca hafifçe benimsenip benimsenmeyeceğini görmek için erken bir testtir.

Ürün yol haritasının oluşturulması

Eldeki meşru bir ürün konseptiyle, ürün yönetimi en önemli sıkıntı noktalarını çözmek ve benimsemeyi teşvik etmek için ilk önce hangi temaların ve hedeflerin geliştirilmesinin merkezi olduğunu belirleyerek ürün yol haritasını oluşturabilir.

Minimum uygulanabilir bir ürün (MVP) geliştirmek

Ürünün bu ilk sürümü, müşteriler tarafından kullanılmak üzere yeterli işlevselliğe ihtiyaç duyar.

MVP’yi kullanıcılara yayınlamak

Deneyler ilgiyi ölçebilir, pazarlama kanallarına ve mesajlarına öncelik verebilir ve fiyat duyarlılığı ve paketleme etrafındaki suları test etmeye başlayabilir. Ayrıca fikirleri, şikayetleri ve önerileri önceliklendirme sürecine dahil etmek ve ürün biriktirme listesini doldurmak için geri bildirim döngüsünü başlatır.

Kullanıcı geri bildirimlerine ve stratejik hedeflere dayalı devam eden yineleme

Pazardaki bir ürünle, geliştirmeler, genişletmeler ve değişiklikler, çeşitli kanallar aracılığıyla kullanıcı geri bildirimleriyle yönlendirilecektir. Zaman içinde ürün yol haritası bu öğrenmeye ve şirketin bu ürün için belirlediği hedeflere dayalı olarak gelişecektir. Bu çalışma, yaşam döngüsünün sonunda bir ürünü gün yüzüne çıkarma zamanı gelene kadar asla bitmez.

Zebra Proje

Ürün Geliştirme Sürecinde Kimler Yer Alır?

Ürün yöneticileri, ürünün başarısına öncülük eder. Ürün stratejisine karar verir, ürün yol haritasını oluşturur ve ürün özelliklerini tanımlarlar. Kuruluş genelinde ürünü planlamaya, oluşturmaya ve sunmaya katkıda bulunan kişilerdir. Bu genellikle ürün, mühendislik, inovasyon, ürün pazarlaması ve operasyonlardan temsilciler anlamına gelir.

Her şirket ürün geliştirme ekibini ürüne, müşterilere ve sektöre bağlı olarak farklı tanımlar. Ürün ekibi, genellikle ürün geliştirmenin bir veya daha fazla aşamasında aktif olarak yer alan kişilerden oluşur. Ayrıca, ürünün başarısına katılan diğer ekiplerden kişilerle de işbirliği yaparlar – müşteri başarısı, satış, finans ve hukuk gibi düşünün. Ürün liderliğindeki bir organizasyondaki herkes, müşterileri anlamada ve Eksiksiz Ürün Deneyimi (CPE) sunmada önemli bir rol oynar.

Bir ürün ekibi tipik olarak aşağıdaki gruplardan temsilciler içerir:

Ürün Yönetimi Ürün yöneticileri, stratejik hedefleri taktik faaliyetlere yayar. Ürün stratejisini belirlersiniz, ürün ekibinin neyi ne zaman teslim edeceğini tanımlarsınız ve ilerlemeyi ürün yol haritasına göre iletirsiniz.
Mühendislik Mühendisler , ürünün “nasıl” oluşturulduğundan sorumludur – özellikler ve kullanıcı hikayeleri üzerinde işbirliği yapmak, işi tahmin etmek ve yeni işlevleri serbest bırakmak.
İnovasyon İnovasyon ekipleri, işletmenin ve müşterilerinin karşılaştığı sorunlara yaklaşmanın yeni yollarını stratejiler. Ürün stratejisini ilerletmek ve durgunluğu önlemek için taze fikirleri pazar analiziyle birleştirirler.
Ürün Pazarlaması Ürün pazarlamacıları, ürünün hikayesinin nasıl paylaşılacağını belirler. Konumlandırma ve mesajlaşmayı geliştirirler, rekabet ortamını araştırırlar. Alıcı kişilikleri oluşturur. Pazara açılma kampanyalarını yönetirler, farkındalık oluştururlar ve ürün kullanımını artırırlar.
Operasyonlar Operasyon ekibi, bütçeleri ve süreçleri ekipler arasında uyumlu hale getirerek, kurumsal performans ve ilerlemeden sorumludur. Program ve proje yöneticileri, ekipler arasında işbirliğini kolaylaştırırken kaynak tahsisini, riskleri ve darboğazları takip eder.

 

Ürün geliştirmenin ayrıntıları her kuruluşta farklı görünse de, strateji belirlemekten başarıyı analiz etmeye kadar neredeyse tüm ekiplerin geçiş yaptığı standart aşamalar vardır. Genellikle bir aşamayı diğerine geçmeden önce tamamlarsınız, ancak tüm süreç boyunca kararları ve çözümleri iyileştirebilirsiniz.

Ürün geliştirme, bir fikri konseptten teslime ve ötesine taşımanın tüm sürecidir. İster yepyeni bir teklif sunuyor olun ister mevcut bir ürünü geliştiriyor olun, ürün geliştirme döngüsü herhangi bir şey inşa edilmeden çok önce başlar. İlk konsepti beyin fırtınasından stratejik olarak planlamaya, inşa etmeye ve piyasaya sürmeye ve ardından başarısını ölçmeye kadar her şeyi kapsar.

Geleneksel olarak, ürün geliştirme, ürün yaşam döngüsünün yapım aşamasıyla eşitlenirdi. Süreçlerini takip eden ekipler için gereksinimler önceden tanımlandı ve ardışık aşamalarda uygulandı. Çoğu ürün ekibi artık çevik metodolojilere dayalı daha yinelemeli bir yaklaşımı benimsiyor. Müşteri geri bildirimi erken ve sıklıkla dahil edilir, çalışmalar aşamalı olarak yayınlanır ve değişiklik beklenir ve memnuniyetle karşılanır.

Metodolojiler bir yana, günümüzde ürün geliştirme, bir ürünün “nasıl” üretildiğinden çok daha fazlasıdır. Ürün yönetimi ve mühendisliğinden ürün pazarlamasına kadar çok işlevli çalışmayı içeren “neden”, “ne” ve “ne zaman”dır. Amacınız, müşterilerin sevdiği bir ürünü oluşturmak, piyasaya sürmek ve geliştirmek için birlikte çalışmaktır.

Ürün yeniliği, bir şirketin devam eden başarısının ayrılmaz bir parçasıdır. Müşterileriniz ve işiniz için değer yaratmaya gelir. Yeterince basit geliyor ama bu zor bir iş. Ürün geliştirirken aşağıdaki başlıklara dikkat etmekte fayda var:

  • İş ve müşteri değerine net bir şekilde odaklanın.
  • Derin işlevler arası hizalamayı kolaylaştırın.
  • Planlar ve öncelikler hakkında ortak bir anlayışı teşvik edin.
  • Süreç boyunca görünürlüğü ve şeffaflığı artırın.
  • Gerçek müşteri ihtiyaçlarını karşılamaya odaklanın.
  • Geliştirmenin her aşamasında değeri takip edin ve ölçün.
  • Çevik bir yaklaşımı destekleyen araçlara, üretim modellerine ve tasarımlara yatırım yapın.

Toplantı Talebi

Siz de ürün geliştirme yolculuğuna bizimle çıkmak isterseniz, toplantı talebi butonumuzdan bizimle iletişime geçebilirsiniz.